vytlačiť stránku

CAD podklady

Bramac Therm

Názov

DWG

JPG

Napojenie pri pomúrnici s parozábranou

Napojenie pri pomúrnici s utesň.pásom

Napojenie pri štíte s omietkou, BT bez presahu cez murivo

Napojenie pri štíte s podbitím, BT bez presahu cez murivo

Napojenie pri štíte s viditeľnými krokvami

Riešenie hrebeňa

Bramac 7° - riešenie pre nízky sklon striech

Názov

DWG

JPG

Bramac Max 7° napojenie na komín

Bramac Max 7° napojenie na stenu

Bramac Max 7° napojenie pult na stenu

Bramac Max 7° odkvapová hrana

Bramac Max 7° riešenie hrebeňa

Bramac Max 7° riešenie nárožia

Bramac Max 7° riešenie pultu

Fólie 2016

Názov

DWG

JPG

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Uni 2S, Top RU

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Veltitech 120

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Pro 140

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Top Ru Resist

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Universal 2S Resist

Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy

Hrebeň

Názov

DWG

JPG

Detail hrebeňa s fóliou Bramac UNI 2S, Top Ru

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Vel 120

Kladenie hrebeňa suchým spôsobom

Riešenie hrebeňa trojplášťovej strechy

Manzarda

Názov

DWG

JPG

Detail ukončenia manzardovej strechy bez Wakaflexu

Napojenie pultového vikiera na strechu

Napojenia Wakaflex

Názov

DWG

JPG

Napojenie Wakaflexu na komín

Napojenie Wakaflexu na stenu

Nárožie

Názov

DWG

JPG

Nárožná lata s univerzálnym držiakom

Riešenie nárožia pomocou držiaka laty s klincom

Riešenia nárožia pomocou univerzálneho držiaka

Riešenie nárožia s fóliou Bramac Veltitech 120

Odkvapová hrana

Názov

DWG

JPG

Odkvap s čelným obkladom

Odkvap s nástrešným žľabom

Odkvap s odkvapovým plechom

Odkvap s rímsou podbitou tatranským profilom

Odkvap s rímsou s podstrešným žľabom

Odkvap s viditeľnou krokvou

Odkvap so zaatikovým žľabom

Prestupy

Názov

DWG

JPG

DuroVent pre kanalizačné odvetranie

DuroVent pre odvod spalín

DuroVent pre sanitárne odvetranie

Univerzálny anténny držiak + Durovent pre anténu a satelit

Presvetlenie

Názov

DWG

JPG

Plexi škridla

Univerzálne strešné okno

Protisnehová ochrana

Názov

DWG

JPG

Schémy kladenia protisnehových škridiel - veľkoformátová

Schémy kladenia protisnehových škridiel Opal

Pult

Názov

DWG

JPG

Pultová strecha

Solár

Názov

DWG

JPG

Bočné napojenie

Montáž upevňovacích lát

Osadenie kolektora

Rez kolektorom

Spodné napojenie

Vrchné napojenie

Stúpacia plošina

Názov

DWG

JPG

Stúpacia plošina

Štítová hrana

Názov

DWG

JPG

Riešenie štítu bez vonkajšej krokvy

Riešenie štítu bez vyloženia

Riešenie štítu s vonkajšou krokvou

Trapéz

Názov

DWG

JPG

Trapézový vikier

Úžľabie

Názov

DWG

JPG

Úžľabie s izol pásom z hliníka 500 mm

Úžľabie s izol.pásom z hliníka RŠ 500 mm

Úžľabie so stojatou vodnou drážkou

Úžľabie so zapusteným pásom z hliníka 640 mm

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Tel.: 037/692 00 00

Fax: 037/692 00 13

E-Mail: infosk(at)bramac.com

Web: www.bramac.sk

Kontaktný formulár