vytlačiť stránku

Technické detaily

Škridly

Názov

DWG2000

Alpská, Alpská klasik, Zoborská

Moravská plus, Moravská

Rímska, Bramac Adria 

Bramac Max, Bramac Max 7°

Bobrovka

Bobrovka odkvapová, hrebeňová

Bramac 7° - riešenie pre nízky sklon striech

Názov

DWG2000

Riešenie hrebeňa

Odkvapová hrana 

Riešenie nárožia

Riešenie pultu

Napojenie na pult na stenu

Napojenie na stenu

Napojenie na komín

Solárne riešenie Bramac

Názov

DWG2000

Montáž upevňovacích lát

Spodné napojenie

Bočné napojenie

Vrchné napojenie

Osadenie kolektora

Rez kolektorom

Hrebeň

Názov

DWG2000

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Veltitech 120

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Pro

Detail hrebeňa s fóliou Bramac Univerzál

Kladenie hrebeňa suchým spôsobom

Riešenie hrebeňa s lepenkou + Bramac Veltitech 120

Odkvapová hrana

Názov

DWG2000

Odkvap s čelným obkladom

Odkvap s nástrešným žľabom

Odkvap s odkvapovým plechom

Odkvap s rímsou podbitou tatranským profilom

Odkvap s rímsou s podstrešným žľabom

Odkvap s viditeľnou krokvou

Odkvap so zaatikovým žľabom

Nárožie

Názov

DWG2000

Nárožná lata s univerzálnym držiakom

Riešenie nárožia s fóliou Bramac Veltitech 120

Riešenie nárožia pomocou nárožnej laty

Riešenie nárožia pomocou univerzálneho držiaka

Manzarda

Názov

DWG2000

Detail ukončenia manzardovej strechy

Detail ukončenia manzardovej strechy bez Wakaflexu

Manzardová strecha

Manzardová strecha - zalomená

Fólie Bramac

Názov

DWG2000

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Veltitech 120

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Pro

Rez skladbou strechy s fóliou Bramac Univerzál

Rez skladbou s fóliou Bramac TOP RU

Prestupy

Názov

DWG2000

DuroVent pre kanalizačné odvetranie

DuroVent pre sanitárne odvetranie

DuroVent pre anténu a satelit

DuroVent pre odvod spalín

Škridla kanalizačného odvetrania pre Rímsku škridlu

Anténna škridla pre Rímsku škridlu

Napojenie Wakaflexu na komín

Napojenie Wakaflexu na stenu

Trapézový vikier

Názov

DWG2000

Trapézový vikier                        

Pultová hrana

Názov

DWG2000

Pultová strecha                              

Štítová hrana

Názov

DWG2000

Riešenie štítu bez vonkajšej krokvy

Riešenie štítu bez vyloženia

Riešenie štítu s vonkajšou krokvou

Úžľabie

Názov

DWG2000

Úžľabie mierne s izolačným pásom z hliníka                          

Protisnehová ochrana

Názov

DWG2000

Schémy kladenia protisnehových škridiel - veľkoformátová

Schémy kladenia protisnehových škridiel - maloformátová

Stúpacia plošina

Názov

DWG2000

Stúpacia plošina                            

Presvetlenie

Názov

DWG2000

Univerzálne strešné okno

Detail osadenia strešných okien Velux

Plexi škridla

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Tel.: 037/692 00 00

Fax: 037/692 00 13

E-Mail: infosk(at)bramac.com

Web: www.bramac.sk

Kontaktný formulár