vytlačiť stránku

Solárne kolektory

Montážny návod - na stiahnutie tu!

1. Stanovenie polohy kolektoru - kolektory sa najskôr osádzajú na strešnú rovinu, ktorá je orientovaná čo najviac k juhu. Zo zásady majú byť kolektory montované v blízkosti hrebeňa. Dôvody sú tieto:
· kratšia doba prípadného zatienenia
· v oblasti hrebeňa sa skôr rozpúšťa sneh
· jednoduchšie vedenie potrubia vo voľnom priestore podkrovia 

2. Označenie polohy pravého kraja oplechovania kolektoru - stanovuje sa nasledovným postupom:
· od vodnej drážky – vonkajšej hrany škridly – odmerať 23 cm doľava
· v tomto mieste súbežne s vodnou drážkou (krokvou) označiť líniu šnurovaním – na túto bude neskôr uložený pravý okraj oplechovania kolektoru 

3. Montáž upevňovacích lát – montujú sa podľa obr. Montáž upevňovacích lát. Upevňovacie laty musia byť z kvalitného reziva bez prasklín a uzlov. Používajú sa laty zhodného prierezu ako laty na krytinu. Minimálny prierez upevňovacích lát je však závislý na snehovej a vetrovej oblasti, v ktorej sa objekt nachádza. 

4. Vyznačenie stredu kolektoru, kontrola polohy a vyvŕtanie otvoru pre potrubie

Šnurovaním od pravého kraja oplechovania sa rozmer A (stred kolektoru) prenesie doľava. Rozmer je závislý od typu kolektoru.

Stredovým označením sa kontroluje či nebude potrubie vychádzajúce z kolektoru zasahovať do krokvy. V prípade, že potrubie vychádza na krokvu, musí byť kolektor posunutý o jednu radu škridiel doľava alebo doprava.

Uprostred montážneho návodu sa nachádza šablóna. Táto šablóna sa priloží zospodu na stred hornej upevňovacej laty a vystrihnú sa otvory do poistnej hydroizolačnej fólie alebo sa vyvŕtajú otvory do strešného debnenia. Odvodnenie nad vývrtmi sa prevedie štandardným spôsobom pomocou priloženého odvodňovacieho profilu.

Osadzovanie kolektoru

Kolektor sa najskôr usadí na spodnú upevňovaciu latu tak, aby sa drevené laty na zadnej stene kolektoru opreli o spodnú upevňovaciu latu. Tento postup vyžaduje opatrnosť a presnosť, pretože sa musí súčasne zaviesť potrubie do podstrešia (výstup a vstup do kolektoru a hadica pre teplotný snímač) a súčasne musí byť kolektor presne umiestnený do vopred stanovenej polohy (vi bod 2).

5. Pokladanie kolektoru

Kolektor sa na strechu zdvíha pomocou žeriavu vo vodorovnej polohe. Pre zdvihnutie kolektoru odporúčame použiť originálne zdvíhacie laná pre solárne kolektory Bramac. Až pred položením sa kolektor naklopí do sklonu asi o 10˚ väčšieho, než je sklon strechy (viď obr. Osadzovanie kolektoru).

6. Upevnenie kolektoru

Kolektor zostáva i po položení na laty zavesený na lanách. Najskôr sa priskrutkujú na spodnú upevňovaciu latu vruty 6x125 mm. Následne sa priskrutkujú vruty 6x150mm na hornú hranu kolektoru. Až po priskrutkovaní sa odopnú zdvíhacie laná a odskrutkujú sa závesné oká. V miestach týchto ôk sa kolektor tiež priskrutkuje. Vruty pri spodnej hrane kolektoru sa zakryjú hliníkovými krytmi, ktoré sú súčasťou dodávky. Oplechovanie kolektoru sa pripevní sponkami, ktoré sú dodávané taktiež spolu s kolektorom.

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Tel.: 037/692 00 00

Fax: 037/692 00 13

E-Mail: infosk(at)bramac.com

Web: www.bramac.sk

Kontaktný formulár