vytlačiť stránku

Použitie systému BRAMAC pre jednotlivé sklony

*Kliknutím na obrázok sa graf zväčší.

*BSS 1 - bezpečný sklon strechy pre veľkoformátové:
 
  22°
- AŠ, Bramac Klasik, ZŠ, MŠ,  MŠ+, RŠ, Adria
  25° - Tectura, Reviva

*BSS 2 - bezpečný sklon strechy pre Bobrovku – 30°

Pomôcka k orientovaniu sa v schéme.
Farebné plochy vyznačujú možnosť alebo potrebu použitia jednotlivých komponentov.

Je daný sklon strechy. Postupujeme podľa schémy v poradí od 1. až po 4.:

1 -  preveríme možnosť použitia vybraného typu škridly pri danom sklone 
2 -  preveríme potrebu použitia plného debnenia
3 -  vyberieme vhodný typ poistnej hydroizolačnej fólie
4 -  overíme potrebu prichytávania škridiel v ploche strechy

Príklad 1:
Sklon strechy 20°, zákazník si vybral model Bramac Klasik(veľkoformátová).
Postupujeme podľa bodov 1.–4. (na vodorovnej osi grafu):

1 – Bramac Klasik je možné použiť od sklonu 15° (viď. žltý oblúk v sektore grafu „1.ŠKRIDLY“)

2 – pre model Bramac Klasik je potrebné plné debnenie v rozsahu sklonov
      15° – 22° (rovnako si všímame žltý oblúk v sektore grafu „2.DEBNENIE“)

3 – v tomto prípade je možné použiť poistné fólie Bramac Univerzál, Bramac Univerzál 2S, prípadne Bramac TOP RU

4 – nie je potrebné prichytávanie škridly v ploche strechy

Príklad 2:
Sklon strechy 48°, zákazník si vybral model Tectura.

1 – Tecturu je možné použiť od sklonu 15°

2 – pre model Tectura pre sklon 48° nie je potrebné plné debnenie

3 – v tomto prípade je možné použiť ľubovoľnú poistnú hydroizoláciu

4 – je potrebné prichytávanie každej tretej škridly v ploche strechy

Centrála a výrobný závod BRAMAC

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r.o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

Slovensko

Tel.: 037/692 00 00

Fax: 037/692 00 13

E-Mail: infosk(at)bramac.com

Web: www.bramac.sk

Kontaktný formulár